Funktionen Delegerad Admin

Hantera personerna i din organisation

Använd adminpanelen för att hålla din organisationsdata uppdaterad. I den kan du lägga till, redigera och ta bort personer från din organisation. På så sätt har du full kontroll över vilka personer som har tillgång till Daikin-applikationerna. 

Få tillgång till adminpanelen

Adminpanelen kan nås genom vår kundportal. Användare som har valts ut som "Delegerad admin" kommer att se länken "Manage my organization" i menyn på kundportalen. 

1. Bjud in nya medlemmar till din organisation

Klicka på "Bjud in medlem" i adminpanelen för att bjuda in en ny person.

2. Redigera profilinformation och defniniera användarroller

När du bjuder in en ny medlem eller redigerar en befintlig medlem måste du ange information så som namn, mailadress, roll på boladet och liknande. Utöver detta kan du även tilldela olika roller, för att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt program. 

3. Ta bort medlemmar från din organisation

När någon slutar på företaget vill du inte att personen ska fortsätta ha tillgång till Daikins applikationer via ditt företags konto. Därför kan du enkelt ta bort personen och dess tillgång till applikationerna.