Skip to main content

Jag fick ett mail om att mitt konto har spärrats. Vad händer med mina projekt i StandByMe, Selection Software, webbshopen och liknande?

Varför förlorade jag tillgång till mitt Daikin ID?

I slutet av may 2021 flyttades Daikin ID till ett nytt system. Under denna flytt var det vissa konton som inte kunde migreras eftersom det fanns för lite information tillgänglig. Personer med sådana konton har därför inte längre tillgång till sina Daikin ID:n eller de system som varit kopplade till det. 

Kan jag återställa mitt Daikin ID?

Ja, det kan du göra. Genom att klicka på knappen nedan kan du registrera dig på nytt.

Försvinner min historik?

Historik (exempelvis från Selection Software eller StandByMe) kommer att finnas tillgänglig även när du har registrerat dig på nytt. Denna data försvinner alltså inte.