Skip to main content

Otrzymałem zapytanie do mojej skrzynki pocztowej

Otrzymano żądanie dotyczące Twojej firmy.

Firma Daikin otrzymała prośbę o nadanie identyfikatora Daikin ID i udało nam się wykryć, że dotyczyła ona Twojej organizacji.

Jako oddelegowany administrator Twojej organizacji możesz nadać tej osobie identyfikator Daikin ID, aby uzyskać dostęp do szerokiego zakresu aplikacji Daikin za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła.

Kolejne kroki

Jeśli chcesz nadać osobie składającej wniosek identyfikator Daikin ID, możesz dodać ją do swojej firmy, wykonując poniższe kroki.

  • Przejdź do swojego portalu klienta
  • Przejdź do 'Moja organizacja'.
  • Kliknij przycisk 'Zaproś członka' na liście członków. 
  • Wypełnić dane osobowe.
  • Wybierz rolę.
  • Kliknąć na strzałkę, aby wybrać język.
  • Kliknij na "Zaproś przez e-mail" (zadziała to tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane pola są wypełnione).