Ποιο είναι το Customer ID μου?

Το Customer ID σας, είναι το μοναδικό αναγνωριστικό της εταιρείας ή του οργανισμού σας για επικοινωνία με τα συστήματα της Daikin.

Πού μπορώ να βρω το Customer ID μου;

Μπορείτε να βρείτε το Daikin Customer ID στα τιμολόγια, τις επιβεβαιώσεις παραγγελιών ή τις προσφορές που λαμβάνετε από την Daikin.

Quotation.png

Το Customer ID σας στις προσφορές Daikin 

Order confirmation.jpg.png

Το Customer ID σας στις επιβεβαιώσεις παραγγελιών της Daikin

Invoice.jpg.png

Το Customer ID σας στα τιμολόγια Daikin